An Samhradh go dtí seo

(11 Jul 2014)

Le Mártan Ó Ciardha

Tá an liathróid shneachta ar í Craobhacha Peile agus Iománaíochta na hÉireann ag bailiú siúil ar thaisteal anuas na sléibhe di le os cionn naoi seachtaine anois.

De réir mar a ardaíonn an luas druideann contaetha áirithe níos gaire dá croí agus caitheann sí contaetha eile uaithi faoi bhealach – iad gonta, liúnta, caite i leataobh agus gan acu le déanamh ach fanacht go gcneasóidh a gcuid gortuithe, chun go mbeidh siad in ann áít a bhaint amach ag barr binne arís nuair a thosóidh comórtais na bliana seo chugainn.

Níl aon trócaire ag baint leis an liathróid shneachta seo. Fágann sí idir uasal agus íseal ina diaidh, iad siúd a bhí muiníneach go raibh go leor i ndán dóibh agus iad siúd nach raibh acu ach an dóchas ar éigin.

Ba ghruama an dream iad lucht leanta iomána na Gaillimhe agus peile Longfoirt ar fhágáil Pháirc Semple dóibh araon tráthnóna Dé Sathairn seo caite. Muintir an Iarthair ag iarradh a thuiscint cén chaoi a raibh ar chumas foirne a bhí 6 chúilín chun cinn isteach sa dara leath críochnú 9 gcinn chun deireadh ceathrú huaire ina dhiaidh sin. Muintir lártíre ag fiafraí cén chaoi a bhféadfadh peileadóirí a chuir Doire de dhroim seoil, ar a bhfód féin, cúpla seachtain roimhe a bheith buailte le 17 cúilín ag foireann a bhí roinn faoina mbun sa tSraithchomórtas Náisiúnta.

Ní ceisteanna iad seo atá éasca a fhreagairt, sin má tá freagra de chineál ar bith orthu. Tá an ceann is furasta agus is mó a bhfuil glacadh leis ar eolas go maith ag aon duine a chuireann suim sna Cluichí Gaelacha. “Sea, sin iad na Craobhchomórtais agat.”

Méadaíonn an dobrón a bhaineann le cliseadh-craoibhe nuair a fhógraíonn imreoir de chuid na foirne cloíte go bhfuil deireadh lena shaol imeartha. Ní h-iad lucht leanta na hIarmhí amháin a fágadh croí-bhriste cúpla seachtain ó shin nuair a d’fhógair Dessie Dolan go raibh deireadh an bhóthair tagtha tar éis don Chábhán an bua a fháil ar an Iarmhí de chúilín. Ar an ealaíon agus ar an scil a léirigh sé sna 15 bliain ar chaith sé geansaí a chontae is mó a bheidh cuimhne nuair a bheidh trácht á dhéanamh ar ghníomhartha-gaisce an Dólánaigh.

Bhain an dara cuid dá shaol-imeartha go háirithe le ré ina raibh béim níos mó ar sheilbh na liathróide agus ar neart-colainne, ná a bhí ar scileanna nádúrtha an imreora. Teistiméireacht ar chumas Dessie Dolan mar pheileadóir ab ea go raibh sé chomh h-éifeachtach céanna nuair a tháinig an stíl sin i réim agus a bhí sé i dtús aimsire. Aireoidh muid uainn é.

Agus í ag réabadh leí go ceann scríbe, tá Liathróid Shneachta na gCraobhacha 2014 ag fágáil roinnt mhaith ábhair mhachnaimh ina diaidh. An féidir stop a chur le peileadóirí Áth Cliath? Cé chomh maith agus atá Ciarraí, nó cé chomh dona agus atá Corcaigh – go háirithe agus cluichí leathcheannais na Mumhan curtha san áireamh? Céard a tharlóidh idir Dhún na nGall agus Muineachán don dara bliain as a chéile? Tá oiread le cur faoi Mhaigh Eo agus nach fios cén áit a dtosódh duine.

Tá ceisteanna na hiomána chomh deacair céanna. Ar é feabhas Chorcaigh nó meirg an Chláir ba chúís le toradh Chluiche Leathcheannais na Mumhan? An mbeidh an mheirg sin glanta den Chlár ag na cluichí in aghaidh Loch Garman? An bhfuil speach eile i gCill Chainnigh? An bhfuil Tiobraid Árann ag dul níos gaire de chroílár na liathróide-shneachta údaí agus í ag ropadh síos taobh an tsléibhe?

Tráthnóna Dé Domhnaigh seo chugainn ní bheidh fanta i gCraobhchomórtas Sinsear Iomána na hÉireann ach 7 bhfoireann agus a dhúbailt sin a bheidh sa pheil. Beidh sé níos éasca cuid de na ceisteanna a fhreagairt faoin am sin.

Nó an mbeidh?Bookmark and Share


Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image
Image

Contaetha

© 2022 Coiste Gaeilge Laighean
  • f/c Comhairle Laighean CLG,  Portlaoise,  Contae Laoise.  
  • Fón: +353 57 8682000
  • R-Phost: cgl@cgl.ie