Bíodh meas againn ar na Réiteoirí

(30 Jun 2008)

Alt scríofa ag Séamus Ó Faoláin.

Bhíos ag éisteacht leis an gclár suimiúil raidió sin “Take Your Point” cúpla seachtain ó shin agus bhí na tráchtairí ag plé an chluiche iomána idir Luimneach agus an Clár. Is eol don saol Fódlach gur chaill Luimneach an cluiche agus gur cháin bainistíocht na foirne an réiteoir tar éis an chluiche.

Ní ábhar iontais é sin i saol an Chumainn Lúthchleas Gael agus níos minice ná a mhalairt cuireann bainisteoirí an locht ar réiteoirí nuair a chailleann siad cluichí — “ní raibh poc nó cic éirice tuillte acu” nó “bhí sé sa chearnóg nuair a fuair sé cúl cinniúnach an chluiche” nó “bhí an fhoireann eile ró-fhisiciúil” nó “níorbh fhiú ach cárta buí an sonc bog a thug ár bpeileadóir do réalt an fhreasúra” nó “cinnte, rachaimid chomh fada leis an DRA, más gá, chun an cárta dearg sin a athrú agus cothrom na Féinne a fháil don leaid s’againne”! Lean na leithscéalta truamhéileacha ceannann céanna sna cluichí craoibhe peile agus iomána arís i mbliana. Cuid dár gcultúr is ea an milleán a chur ar an réiteoir bocht!

Luaigh mé “Take Your Point” i dtús an phíosa seo agus caithfidh mé a rá gur chuir gné amháin den chlár déistean orm. Rinneadh ionsaí uafásach ar réiteoir an chluiche ar an aer agus tugadh cuireadh do gach cancrán agus gearánaí téacsteachtaireachtaí a sheoladh chuig an gclár. Cháin siad an réiteoir go géar agus ní raibh aon duine ann leis an bhfear uasal ionraic a chosaint. Tá súil agam nach raibh clann an réiteora ag éisteacht leis an gclár. Chonaic mé féin an cluiche agus i mo thuairimse, bhí cluiche maith ag an réiteoir agus ag a chuid oifigeach. Bhí sé aclaí agus cinntitheach. Tá sé í bhfad ró-éasca an milleán a chur ar na réiteoirí. An ionadh é go bhfuil deacrachtaí againn daoine nua a earcú mar réiteoirí!

Tá áthas orm go bhfuil Coistí Smachta ár gCumainn ag cosaint na réiteoirí agus a n-oifigeach na laethanta seo agus tá iomlán an chirt ag na Coistí daoine a cháineann na réiteoirí a chur ar fionraí. Is daoine tábhachtacha iad na bainisteoirí a bhfuil tionchar an-mhór acu. Oibríonn siad go han-dian ar fad agus is cinnte go mbíonn brú mór orthu. Ach tá dualgas faoi leith orthu an dea-shampla a thabhairt agus glacadh le breith réiteoirí agus oifigeach cluichí. Bíonn ár n-imreoirí óga ag faire orthu agus ag éisteacht lena bhfuil le rá acu. Má thugann siad an dea-shampla, déanfaidh na daoine óga aithris orthu.

Mór an trua é, tá go leor fianaise feicthe agus cloiste agam go gceapann ár n-imreoirí óga go bhfuil sé inghlactha agus ceart go leor a bheith ag argóint leis an réiteoir agus le hoifigigh eile an chluiche. Bíonn siad, dar ndóigh, ag éisteacht leis na daoine fásta! Tá dul chun cinn maith déanta againn ó thaobh oiliúint a chur ar imreoirí óga de agus tá moladh agus aitheantas cuí tuillte ag na hoiliúnóirí. B’fhéidir go bhféadfadh na hoiliúnóirí béim níos láidre a chur ar an tábhacht a bhaineann le meas a chothú sna himreoirí óga ar bhreitheanna na réiteoirí agus oifigigh na gcluichí. Tá sé sin déanta go hiontach maith ag lucht an rugbaí. Déanaimis aithris orthu.

“Ar scáth a chéile a mhairimid”

 Bookmark and Share


Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image
Image

Contaetha

© 2020 Coiste Gaeilge Laighean
  • f/c Comhairle Laighean CLG,  Portlaoise,  Contae Laoise.  
  • Fón: +353 57 8682000
  • R-Phost: cgl@cgl.ie