Pianta Mhí Lúnasa

(08 Aug 2014)

Le Mártan Ó Ciardha

Ní uair amháin, ná go deimhin faoi dhó, a chuala mé peileadóirí agus iománaithe a d’imir ag an ngrád is airde ag cur Chraobhchomórtais na hÉireann agus dreapadóireacht sléibhe i gcomparáid lena chéíle. Má bhíonn ort éirí as agus gan déanta ach beagán den aistear agat, ní bhíonn cúrsaí ró-dhona agus ní fada go mbíonn d’aird dírithe ar rud éigin eile. Ach, dá airde a théann an dreapadóir agus dá ghaire do Choirn Sam Maguidhir agus Liam Mhic Carthaigh a théann an peileadóir nó an t-iománaí, is ea is pianmhaire agus is cráite a bhíonn na laethanta a leanann an teip.

D’fhág foirne ocht gcontae ar fad slán ag Craobhchomórtais Shinsireacha 2014 le coicís anuas. Anois tá ar a gcuid imreoirí dul i gcleachtadh ar shaol éagsúil seachas mar a bhí caite le 6 mhí anuas acu. Tráthnóna Dé Máirt seo caite b’éigin do pheileadóirí na Gaillimhe, Chorcaigh, na Mí agus Chill Dara smaoineamh orthu féin faoi dhó, sular thuigeadar i gceart nárbh chuid den tráthnóna an feisteas imeartha a chaitheamh sa mála agus aghaidh a thabhairt ar thraenáil. Ní gá dá gcomhleacaithe i Sligeach ná i dTiobraid Árann a bheith chomh cúramach faoin mbeatha a bheidh siad a ithe as seo go ceann tamaill agus is amhlaidh cás d’iománaithe Áth Cliath agus Loch Garman, ach is beag an luath saothair sin dóibhsan ach an oiread.

Tá seans ann, murar dream iad a staonann ón ól i gconaí, gur bhain cuid acu sásamh éigin as an gcéad deoch a chaitheadar siar ón Nollaig, ach chomh cinnte agus atá Mártan mar ainm orm’sa, b’fhearr le gach mac máthar acu dá uireasa agus a bheith fós san iomaíocht i gCraobhchomórtais na hÉireann.

Riamh roimhe, ní dhearna aon imreoirí ina gcuid contaethe ullmhú chomh dian ná chomh maith agus a bhí déanta ag na himreoirí seo agus sin a fhágann an phian chomh géar. Is furasta a thuiscint cén fáth gur mar sin atá.

Anseo i nGaillimh cloisim lucht leanta na peile agus na hiománaíochta cheana féin i mbun díospóireachta faoin mbóthar ba chóir a thaisteal nuair a thiocfaidh comórtais an tséasúir seo chugainn agus táim cinnte, dearfa gur amhlaidh atá i ngach contae eile atá luaite agam.

Ar chóir do chontae dearmad ar fad a dhéanamh ar an stíl traidisiúnta agus aithris a dhéanamh ar na foirne seo ar nós leo an t-athchúrsáil? Sin ceist atá ag déanamh tinnis do dhaoine a fheiceann an dul chun cinn atá á dhéanamh ag na foirne a chleachtann an stíl sin. Ní caint ar son caite atá ar bun ach an oiread. Tá aragóint cloiste le seachtain agam nach leor do fhoireann an chontae leí féin a stíl a athrú, ach nach mór do na foirne-club ar fad laistigh di déanamh amhlaidh, ar mhaithe le cuidiú leis an iarracht.

Ní le hairgead amháin a bhaineann gairmiúlacht agus nuair a bhíonn do chuid imreoirí chomh haclaí, traenáilte le lúthchleasaithe in aon áit ar fud an domhain, tagann gnéithe seachtracha eile i gceist. Tríáilfear dóigh agus andóigh leis an sprioc a bhaint amach agus tiocfaidh méadú thar cuimse ar an méid a bheidh an lucht leanta ag súil leis.

Seo freisin an t-am den bhliain is mó a dtagann brú ar bhainisteoirí foirne – go háirithe iad siúd a mbuaitear orthu. Agus mé á scríobh seo níl sé ráite go hoscailte ag Anthony Daly, Liam Dunne, Jason Ryan, Mick O’ Dowd, Alan Mulholland, Brian Cuthbert, Pat Flagan ná ag Peter Creedon céard atá ar intinn acu a dhéanamh. Go ndéanfaidh siad sin agus fiú ina dhiaidh, beidh aragóintí fiachmhara ar bun laistigh dá gcontaetha, cuid acu tomhaiste, cuid eile lán le gaoth!

Faoi dheireadh na míosa ní bheidh fágtha i gCraobhacha na hÉireann ach iad siúd a mbeidh na cluichí ceannais bainte amach acu. Éireoidh le péire acu barr buaice a bhaint amach, áit a dtiomáinfidh siad a mbratach sa gcré ag an bpointe is airde. Tabharfaidh an péire eile aghaidh ar an aistear is uaignigh dá bhfuil.

Scríobhneoir an Chláir, Edna O’ Brien, a dúirt gurbh “mí mhallaithe” ab ea mí Lúnasa. Ní mba ar chúrsaí peile ná iománaíochta a bhí sise ag trácht, ach tá foirne go leor a imríonn na cluichí sin a déarfadh go bhfuil an ceart aici. Tá tuilleadh fós ann a déarfadh gur measa an mhí a leanann!Bookmark and Share


Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image
Image

Contaetha

© 2022 Coiste Gaeilge Laighean
  • f/c Comhairle Laighean CLG,  Portlaoise,  Contae Laoise.  
  • Fón: +353 57 8682000
  • R-Phost: cgl@cgl.ie