An Bac chun Tosaigh

An Bac chun Tosaigh

Glac an seasamh réidh.

Ba chóir duit a bheith fad camáin móide fad géige láimhe ar aghaidh an iománaí atá ag lascadh an tsliotair.

De réir mar a chaitheann an t-iománaí eile an sliotar as a láimh chun é a lascadh, seas isteach chuige le do chois láidir, ar nós duine a bheadh ag feacadh glúine.

Sín an camán chun tosaigh le do dhá láimh agus lig don láimh lag sleamhnú siar i dtreo na láimhe láidre.

Ba chóir do dhá ordóg a bheith dírithe síos i dtreo bhos an chamáin.

Ba chóir bos an chamáin a bheith sínte suas os do chionn.

Agus an báireoir eile ar tí an sliotar a lascadh, buail síos go daingean ar an sliotar agus ar an gcamán araon chun iad a bhacadh.

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image
Image

Contaetha

© 2022 Coiste Gaeilge Laighean
  • f/c Comhairle Laighean CLG,  Portlaoise,  Contae Laoise.  
  • Fón: +353 57 8682000
  • R-Phost: cgl@cgl.ie