An Bac Talún

An Bac Talún

Glac an seasamh réidh.

Lúb do ghlúine agus ísligh do lámh lag chun go mbeidh sáil an chamáin ina suí ar an talamh. Seo an seasamh baic ar do thaobh láidir.

Chun an sliotar a bhacadh idir na géaga coise agat, athraigh ón seasamh réidh go dtí an seasamh ardaithe, ach fan díreach agus lúb do ghlún níos ísle. Ísligh bos an chamáin go talamh.

Deimhnigh go bhfuil do shála coise le chéile, go bhfuil do mhéara coise dírithe amach agus go bhfuil an sliotar á bhacadh idir do ghéaga coise.

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image
Image

Contaetha

© 2022 Coiste Gaeilge Laighean
  • f/c Comhairle Laighean CLG,  Portlaoise,  Contae Laoise.  
  • Fón: +353 57 8682000
  • R-Phost: cgl@cgl.ie