An Bhreith Chléibh

An Bhreith Chléibh

Glac an seasamh réidh.

Coimeád an camán i do láimh láidir. Úsáid an greim gearr (ar lár an chamáin) más gá.

Bain do lámh lag den chamán agus déan glac di.

De réir mar a thagann an sliotar faoi do dhéin, teann leis chun é a ghlacadh idir d’ucht agus do ghlac.

Bog d’ucht nuair a ghlactar an sliotar chun é a phlúchadh in áit shábháilte.

Coinnigh an camán amach ó do chorp agus trasna chun an sliotar a chosaint.

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image
Image

Contaetha

© 2022 Coiste Gaeilge Laighean
  • f/c Comhairle Laighean CLG,  Portlaoise,  Contae Laoise.  
  • Fón: +353 57 8682000
  • R-Phost: cgl@cgl.ie