An Rith Aonair

An Rith Aonair

Glac an seasamh réidh.

Dírigh an camán ar aghaidh uait. Bíodh an bhos cothrománach agus bíodh do chos tosaigh dírithe ar aghaidh ó do chorp.

Caith an sliotar ar bhos an chamáin. Cuir an lámh lag ar láimh an chamáin chun cobhsaíocht a chinntiú.

Bog ar aghaidh, an sliotar ina luí ar an mbos nó á phreabadh ar an mbos agat.

Agus tú ag cleachtadh na scile seo den chéad uair, b’fhéidir gurbh fhearr duit greim gairid a bheith agat ar lámh an chamáin.

D’fhéadfadh sé a bheith ina chabhair freisin lámh an chamáin a choimeád beagáinín beag níos ísle ná an bhos agus tú ag gluaiseacht, chun smacht a choimeád ar an sliotar agus tú ag rith.

Tar éis tamaill, beidh tú breá ábalta an rith aonair a dhéanamh agus gan ach lámh amháin agat ar an gcamán.

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image
Image

Contaetha

© 2022 Coiste Gaeilge Laighean
  • f/c Comhairle Laighean CLG,  Portlaoise,  Contae Laoise.  
  • Fón: +353 57 8682000
  • R-Phost: cgl@cgl.ie