An Pas Láimhe

An Pas Láimhe

Coimeád an camán le do láimh láidir, an sliotar le do láimh lag.

Caith an sliotar san aer le do láimh lag go dtí pointe faoi bhun airde do ghualainne, agus tabhair céim le do chois láidir i dtreo an iománaí atá chun an sliotar a ghlacadh (“an glacadóir”).

Tarraing siar agus sín amach do ghéag láimhe lag.

Coinnigh do shúil ar an sliotar.

Tarraing an lámh tríd an sliotar i dtreo an ghlacadóra.

Is é an pointe teagmhála an áit a dtagann méara agus bos do láimhe le chéile.

Tarraing tríd chun an sliotar a sheachadadh ar comh-airde le ceann an ghlacadóra.

Coinnigh an camán os cionn do choirp agus trasna le linn an seachadadh a dhéanamh chun cosaint a thabhairt duit féin.

 

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image
Image

Contaetha

© 2023 Coiste Gaeilge Laighean
  • f/c Comhairle Laighean CLG,  Portlaoise,  Contae Laoise.  
  • Fón: +353 57 8682000
  • R-Phost: cgl@cgl.ie