An tArdú Rollta

An tArdú Rollta

Glac an seasamh réidh.

Cuir do chos lag síos in aice an tsliotair agus lúb do ghlúin agus do dhroim chun do cheann a thabhairt os cionn an tsliotair.

Ba chóir soc an chamáin a bheith dírithe amach ó do chorp.

Tabhair faoi deara gur chóir do dhá ordóg a bheith dírithe i dtreo bhos an chamáin.

Deimhnigh go bhfuil an camán beagnach comhthreomhar leis an talamh sula n-ardóidh tú an sliotar.

Cuir an camán síos go daingean ar an sliotar.

Roll an sliotar i dtreo do choirp agus sleamhnaigh bos an chamáin faoin sliotar chun é a ardú.

De réir mar a ardaítear an sliotar, bain do lámh lag den chamán agus oscail do ghlac chun go dtitfidh an sliotar isteach inti.

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image
Image

Contaetha

© 2023 Coiste Gaeilge Laighean
  • f/c Comhairle Laighean CLG,  Portlaoise,  Contae Laoise.  
  • Fón: +353 57 8682000
  • R-Phost: cgl@cgl.ie