Sliotar atá ag Gluaiseacht a Smachtú

Sliotar atá ag Gluaiseacht a Smachtú

Glac an seasamh réidh.

Má tá an sliotar ag gluaiseacht ar an talamh, glac an seasamh ardaithe.

Cuir leathmhaing ar an gcamán chun an sliotar a threorú i dtreo do choirp.

Má tá an sliotar ag gluaiseacht san aer, corraigh an camán chun teacht roimh an sliotar.

Bog do ghlac agus cuir leathmhaing ar bhos an chamáin chun an sliotar a phlúchadh nuair a bhuailfidh sé an camán.

Bain do lámh lag den chamán chun breith ar an sliotar.

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image
Image

Contaetha

© 2023 Coiste Gaeilge Laighean
  • f/c Comhairle Laighean CLG,  Portlaoise,  Contae Laoise.  
  • Fón: +353 57 8682000
  • R-Phost: cgl@cgl.ie