An Chéim Leataoibh

An Chéim Leataoibh

Rith go díreach i dtreo do chéile imeartha.

Nuair atá tú tuairim is méadar ón gcéile imeartha, cuir an chos tosaigh ar an talamh go daingean ar thaobh amháin agus aistrigh meáchan an choirp go dtí an chos sin agus tú ag déanamh amhlaidh.

Taispeáin an liathróid ar an taobh céanna.

Ansin, brúigh go láidir ón gcois sin chun tú féin a tharraingt go dtí an taobh eile — tóg siar an liathróid go gasta ag an am céanna.

Cuir an chos eile síos agus lean ar aghaidh chun tosaigh sa treo nua.

Níor cheart ach ceithre choiscéim a thógáil agus an teicníocht seo á húsáid.

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image
Image

Contaetha

© 2023 Coiste Gaeilge Laighean
  • f/c Comhairle Laighean CLG,  Portlaoise,  Contae Laoise.  
  • Fón: +353 57 8682000
  • R-Phost: cgl@cgl.ie