An Lasc-Chic

An Lasc-Chic

Bíodh greim docht ar an liathróid agat leis na lámha.

Coinnigh an ceann síos agus na súile ar an liathróid.

Tóg céim ar aghaidh leis an gcois nach mbeidh ag tabhairt cic don liathróid.

Scaoil an liathróid isteach sa láimh ar an taobh ar a dtabharfar cic don liathróid agus lig amach an sciathán eile ón gcorp chun tú féin a choimeád cothrom.

Lig amach caol na láimhe agus lig don liathróid titim ar an gcois lena dtabharfar an cic.

Tabhair cic don liathróid le bráid na coise, is é sin le rá, an chuid den bhróg ar a bhfuil na hiallacha.

Coinnigh na barraicíní dírithe.

Lig don chois an cic a leanúint i dtreo na sprice.

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image
Image

Contaetha

© 2021 Coiste Gaeilge Laighean
  • f/c Comhairle Laighean CLG,  Portlaoise,  Contae Laoise.  
  • Fón: +353 57 8682000
  • R-Phost: cgl@cgl.ie