Gleic leis an Láimh is Gaire

Gleic leis an Láimh is Gaire

Téigh taobh leis an gcéile imeartha nó bí cothrom leis nó léi.

Coinnigh na súile dírithe ar an liathróid.

Nuair a bheidh cos an chéile imeartha ar aghaidh, tóg coiscéim trasna a chuid nó a cuid spáis siúd leis an gcois is gaire dó nó di.

Tabhair gualainn don chéile imeartha agus smeach an liathróid leis an láimh is gaire don chéile imeartha nuair a bheidh an liathróid á ciceáil nó á preabadh.

Buail an liathróid ón gcéile imeartha chun buntáiste a bhaint amach.

Déan iarracht seilbh a fháil ar an liathróid.

Search

Search - Use spaces to separate your keywords
Image
Image

Contaetha

© 2023 Coiste Gaeilge Laighean
  • f/c Comhairle Laighean CLG,  Portlaoise,  Contae Laoise.  
  • Fón: +353 57 8682000
  • R-Phost: cgl@cgl.ie